0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular
Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.
Soru: Eryetiş Denizcilik Meslek Lisesi hangi alanlarda eğitim vermektedir?
Okulumuz Denizcilik Alanı, Güverte İşletme dalında eğitim vermektedir.
Okulunuzun Akreditasyonu var mıdır?
Denizcilik Bakanlığı, ilgili mevzuat gereğince okulumuzda yaptığı denetim sonucunda Ekim 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden “Güverte Vardiya Zabiti” eğitimi vermek üzere okulumuzu yetkilendirmiştir.
Güverte İşletme dalından mezun olanlar hangi unvanla mezun olmaktadırlar?
Öğrencilerimiz mezuniyetlerini müteakip 1 yıllık deniz stajı ve Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlardan başarılı oldukları takdirde gemilerde SINIRLI GÜVERTE VARDİYA ZABİTİ Unvanı gemilerde çalışma hakkı kazanmaktadırlar.
Mezunlarınız kariyer basamaklarında nasıl ilerlemektedirler?
Mezunlarımız ÖSYM mevzuatı çerçevesinde 2 ya da 4 yıllık bir üst eğitim kurumuna devam edebilecekleri gibi bir önceki cevapta belirtilen şartları yerine getirerek gemilerde çalışmaya da başlayabilirler. Gemide en az 3 yıl Vardiya Zabitliği yapanlar yaklaşık 4 aylık ilave bir eğitim ve sonrasında yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde I.Zabit olabilmektedir. En az 3 yılı Zabitlik yaptıktan sonra da bir sınavla Gemi Kaptanlığı ehliyeti alınabilmektedir.
Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşebilmektedirler?
Mezunlarımız öncelikli olarak gemilerde Güverte Vardiya Zabitliği yapabilmektedirler. Ancak iş bulunabildiği takdirde Gemi İşletmeliği ile ilgili herhangi bir şirkette çalışma yolu da açıktır.
Mezunlarınızın yüksek öğrenime geçiş imkânlarından söz eder misiniz?
Mezunlarımız bir üst öğretim kurumuna devam etme konusunda tamamen ÖSYM mevzuatına tabidirler. Denizcilik alanında eğitim veren 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarını tercih eden mezunlarımız 0,06 (% 6) oranında ilave puan almaktadırlar. Mezunlarımızın ayrıca kendi mevzuatları çerçevesinde özel ya da devlet üniversitelerinde 4 yıllık eğitime devam etme olanağı da mevcuttur.
Okulunuz öğrenci kayıtlarını nasıl gerçekleştirmektedir?
Okulumuza öğrenci kayıtları Temel Eğitimden Liselere geçiş ( LGS ) mevzuatına uygun olarak yapılmaktadır. Kontenjan bu yolla tamamlanmadığı takdirde ön kayıtla açık bulunan kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, okula kabul aşamasında yetkili bir hastaneden “Gemi Adamı Olur” raporu almak koşuluyla kayıt sürecini tamamlamaktadırlar.
Okulunuzun laboratuar, atölye ve uygulamalı derslerle ilgili imkânlarından söz eder misiniz?
Okulumuzda yetki alınan eğitimleri vermek üzere her türlü laboratuar ve simülatör ( Köprü üstü Simülatörü, Haberleşme Simülatörü…gibi) kurulmuş olup, uygulamalı eğitimler en üst seviyede yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca İTÜ Denizcilik Fakültesi ile yapılan protokol çerçevesinde anılan okulun eğitim tesislerinden (Yangın Merkezi, Yüzme Havuzu… gibi) de yararlandırılmaktadırlar.
Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, deniz tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir..
Okulunuzda İngilizce eğitimine verilen önem hangi düzeydedir?
Okulumuzun statüsü Anadolu Denizcilik Meslek Lisesidir. Denizcilik mesleğinde İngilizcenin çok gerekli olduğu gerçeğinden hareketle bu derse özel bir önem verilmektedir. Bu kapsamda Anadolu Liselerinde 9. Sınıfta haftada 6 saat olan İngilizce dersi okulumuzda 11 saat olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 10, 11 ve 12. Sınıflarda 4’er saat İngilizce, 12. Sınıfta 3 saat Mesleki İngilizce ve 11. Sınıfta 2 saat Seçmeli İngilizce dersi verilmektedir.
Okulunuz pansiyon hizmeti sunuyor mu?
Okulumuzda pansiyon hizmeti verilmemektedir. İl dışından gelen öğrencilerimiz ev kiralamakta veya çevredeki öğrenci yurtlarından, otel ve pansiyonlardan yararlanarak barınma sorunlarını çözmektedirler.
Eğitim yaklaşımlarınızı ve eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.
Eğitim yaklaşımımız denizcilik mesleğinin temel kavram, kural, ilkelerini en detay noktalarına kadar öğretmeye, teorik bilgileri uygulama alanına taşıyıp beceri haline getirmelerini sağlamaya, araştırma yapmaya ve sorumluluk bilinci vermeye yöneliktir. Öğrenciler okul yönetimi tarafından yakından takip edilmekte ve öğrencinin ailesi ile iletişim sağlanarak BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA VE GEREKLİ EĞİTİMSEL ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. . “Her öğrenci bizim için değerlidir ve her öğrenci mesleki açıdan yeterli eğitimi almış olarak mezun edilmelidir.” Bu bizim eğitim yaklaşımımızın özetidir. Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.
Eğitim ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Okul ücretleri her yıl MEB mevzuatına uygun olarak belirlenmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi okul idaresi ile irtibata geçerek temin edilebilir. Öğrenci Devlet Desteği için başvurup kontenjana girebildiği takdirde okul ücretinin yaklaşık 10.000 TL’sı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu konuda da okul idaresi ile irtibata geçilerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.