0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Eğitim; bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler eğitim sistemlerini toplumun ihtiyaç duyduğu insan modeline göre oluşturmaktadır. Bu modelde insan yetiştirme çabaları ve bilgi birikiminin gün geçtikçe artması bireylerin eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını zorunlu hale getirmektedir.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden en üst seviyede faydalanmaları tüm eğitimcilerin ana amacını oluşturmaktadır. Buna rağmen kimi zaman öğretimin amacına ulaşılamadığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Okul başarısını etkileyen etmenlerden bazıları öğrencinin zeka düzeyi, bedensel durumu, ruhsal durumu ve ders çalışma alışkanlıklarıdır. Bu etmenlere bakıldığında geliştirilmesi en rahat olanı ders çalışma alışkanlıklarıdır. Ders çalışma alışkanlığı olmasına ve çok ders çalışmasına rağmen bazı öğrencilerin aynı oranda derslerinde başarı yakalayamadıkları görülmektedir. Dolayısıyla verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

Çalışma alışkanlığının kazanılması ve geliştirilmesi okul yılları süresince olur. Bu yıllarda kazanılan ya da kazanılması beklenen beceriler, bireyin hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı zamanını yönetebilme ve yaşamda disiplinli olma becerilerinin altyapısını oluşturmaktadır.

Lise kademesinde artan ders sayıları, bunlara ek olarak görmeye başladıkları meslek dersleri ve yaklaşan üniversite sınavı dikkate alındığında öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlığı kazanması ve becerilerini geliştirmesi büyük önem kazanmaktadır. Öğrenciler bu ve bunun gibi durumlardan ötürü verimli ders çalışma alışkanlığı kazanma konusunda desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Öğrencilerimize kurumumuzda rehberlik servisi ve öğretmen kadromuz olarak bu konuda bilgilendirmeler ve çalışmalar yapmaktayız. Bununla birlikte öğrencilerin vakitlerinin çoğunu birlikte geçirdiği ve en yakınları olan ailelerinin desteğine ihtiyaç duyuyor olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Dolayısıyla verimli ders çalışma becerilerini geliştirmede öğrencilerimize siz ailelerin desteğini önemsemekteyiz.

Verimli ders çalışma becerileri eksiklerini fark edebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, hedef oluşturabilme ve etkili çalışma yöntemlerini kapsamaktadır.  Verimli ders çalışma davranışının temelinde öğrencilerin çocukluklarından beri kendi sorumluluklarını alabiliyor olmaları, öğrenme ve başarmanın mutluluğunu yakalamaları bulunmaktadır. Ailelerin çocukların gelişimini desteklemek için onların görevlerini üstlenmelerinin aksine destek olmaları ve sorumluluk duygularının gelişimine katkıda bulunmaları gerekmektedir. Çocukluktan beri kendi sorumluluklarını yerine getirebilen öğrenciler ders çalışma ve ödevlerini tamamlama konusunda güçlük çekmeyecek, hem okul hayatında hem de iş hayatında güvenini kazanmış yetkin bireyler olabileceklerdir.

Peki çocuğunuzda verimli ders çalışma becerilerini geliştirmede hangi konularda destek olabilirsiniz?

Hedeflerin Oluşturulması

Öğrenme için motivasyon gerekli ve önemlidir. Başarılı bireylerin hayatlarında net ve açık hedeflerinin olduğu, bunun için motivasyonlarını yüksek tutarak çalıştıkları bilinmektedir. Hedef belirlerken çocuğunuzun gerçekçi olmasının yanında kendisi için biraz zorlayıcı hedefler belirlemesinin motivasyonunun artması açısından önemli olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Çalışma Ortamının Hazırlanması

Verimli çalışabilmek için öncelikle çalışmaya uygun bir ortam hazırlanması gerekmektedir. Her zaman öğrencinin kendine ait ve çalışabilmesi için hazırlanmış özel bir oda bulunamayabilir. Burada önemli olan öğrencinin sürekli olarak ders çalışma için kullandığı uygun bir köşenin bulunmasıdır.

Çalışma Ortamının Hazırlanması

Verimli çalışabilmek için öncelikle çalışmaya uygun bir ortam hazırlanması gerekmektedir. Her zaman öğrencinin kendine ait ve çalışabilmesi için hazırlanmış özel bir oda bulunamayabilir. Burada önemli olan öğrencinin sürekli olarak ders çalışma için kullandığı uygun bir köşenin bulunmasıdır.

Bu ortamın oluşturulmasında bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bunlar:

  • Ev içerisindeki gürültü ve kalabalıktan uzak, sessiz olmalıdır.
  • Yeterli seviyede aydınlatılmalıdır.
  • Havalandırılmalıdır.
  • Bir masa ve orta seviye rahatlıkta olan bir sandalye-koltuk bulunmalıdır. Yatarak çalışmaktan kaçınılmalıdır.