0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Şubat, 2020

Şubat, 2020

ŞUBAT AYI REHBERLİK BÜLTENİ

İLETİŞİM ( ETKİLİ İLETİŞİM)

Kişilerarası ilişkiler iletişim ile gerçekleşmektedir. Kişilerarası sorunların çoğu iletişimden kaynaklanmaktadır.  İnsan yaşamında çok önemli olan iletişimin farklı tanımları vardır.

‘‘İletişim iki birey arasında birbiriyle ilgili mesaj alışverişini içeren bir süreçtir.’’

‘‘İletişim kişilerarasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişidir.’’

‘‘İletişim birey ya da bireyler arasında anlamlar yüklü simgeler gönderilmesi, alınması, işlenmesi ve yeniden gönderilmesi sürecidir.’’

Etkili iletişim ise bir mesajı karşı tarafa doğru bir şekilde aktarma ve karşı tarafın da mesajı doğru algılamasıdır, iletişim sürecinin sağlıklı ve amacına uygun olmasıdır.

ETKİLİ VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

İletişimin daha sağlıklı olması için bireylerin iletişim için gerekli olan becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler:

 

Etkin Dinleme

Etkili tepki Verme

Empati Kurmak

Eleştirilere Açık Olmak

Önyargısız Olmak

Beden Dili, Göz Kontağı, Hitap, Ses Düzeyi Kurabilmek

 

İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Etkin dinleme; karşımızdaki bireyin sözel olmayan davranışlarını (vücut duruşu, yüz ifadesi, hareketleri, ses tonu gibi) gözlemleme ve anlama; sözel mesajları dinleme ve anlama; içeriği dinlemeyi içermektedir. İyi bir dinleyicinin özellikleri:

Göz teması kurar ve konuşan kişiye onu önemsediğini hissettirir.

Konuşan kişinin sözünü kesmez ve cümlesini sonuna kadar tamamlamasını bekler.

Konuşan kişinin anlattıklarına etkili geri bildirim verir.

Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

Yargılamadan, suçlamadan dinler, önyargılı olmaz.

Konuşan kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

Sözlü mesajlara dikkat ettiği gibi konuşan kişinin sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

Dinlerken farklı işler ile meşgul olmaz.

Karşısındaki kişiyi anlamaya çalışır ve empati kurar.

 

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ

İletişimde İlk Birkaç Dakika

Karşı karşıya gelen iki insan arasındaki ilk iletişim çok önemlidir ve iletişim sürecini belirler. Bu etkiyi oluşturan faktörler; karşılaşılan kişinin beden dili, kullandığı kelimeler, kişinin içinde bulunduğu fiziki ortam vb. Bu faktörler kişiyi algılayan kişi için önemlidir. Kişi böylece karşısındaki kişi için iletişimin ilk birkaç dakikasında karar verir ve iletişim süreci başlar. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir.

İletişim Kişiler ile Karşılıklı Olur

İletişim en az iki kişinin karşılıklı yaşadığı bir süreçtir. İletişimde onu oluşturan kişilerden birinin aktif oluşu diğerinin ise bu eylemi seyredişi ile kurulamaz. İki taraftan birinin hazır olmadığı bir iletişimde iletişim yolu tıkanır ve sağlıklı bir anlama ve anlaşma ortamı olmaz. Etkili bir iletişimden söz edebilmek için en az iki kişi ortak bir konuda karşılıklı ortak bir paylaşım içerisinde iletişimi sürdürebilmelidir. İletişim süreci mesajı veren kişi ve mesajı alan kişinin aktif rol almalarıyla devam eder.

İletişim Sadece Bilgi Almak Demek Değildir     

Kişilerarası iletişim sadece bilgi almak demek değildir. Kişinin duygu ve düşünlerini aktarırken yaptığı eylemler ve bu eylemlerin biçimi oldukça önemlidir. İletişimde kişinin bilgilenmesi ve öğrenmesi karşı tarafı anladığı anlamına gelmez. Eğer kişi karşı tarafın beden dilini iletişim sürecinde değerlendirmezse karşı tarafı tam anlamayabilir. İletişimin asıl amacı karşı tarafı anlamak ve anlatmak istediğini tam anlamıyla kavramaktır.

 

İletişimde Sözlü ve Sözsüz İletişim Bir Bütündür

İletişimde kişinin kullandığı kelimeler, elleri, gözleri (beden dili) vb. kişinin anlatmak istediğini tam anlamamıza yardımcı olan sözlü ve sözsüz iletişim ögeleridir. Sözlü iletişim ögelerini ve sözsüz iletişim ögelerini iletişim süreci içerisinde aynı anda değerlendirmek önemlidir. İletişim biçimindeki bütün özellikler ve iletişim süreci iletişimin birbirinden ayrılmayan parçalarıdır.