0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Mayıs, 2019

Mayıs, 2019

KENDİNE GÜVEN

   Bu Yazıyı Okuduğunuzda Özgüveninizi Yeniden Kazanacaksınız !!!

Özgüven kendimiz ile ilgili olumlu ve pozitif duygular geliştirmemiz sonucunda ortaya çıkan, bireyi harekete geçiren güç ya da bireyin kendisi ile ilgili gerçekçi düşünceleri şeklinde ifade edilebilir. Özgüven doğuştan gelen bir özellik değildir, doğumdan itibaren gelişmeye başlayan, çocuğun ailede ve aile dışındaki çevrede geçirdiği yaşantılarla şekillenen geliştirilebilecek bir yapıdır. Özgüven değişmeyen, durağan bir şey değildir. İnsanların değişik zamanlarda kendilerine olan güvenleri farklı olabilir. (Hambly, 2003).

Bizler toplumda yaşayan bireyler olarak hem iç hem de dış özgüveni farkında olarak ya da farkında olmadan çoğu zaman kullanırız. Bunlar arasında çok iyi bir dengenin kurulmuş olması gerekir. İç özgüven, kendimizle ilgili hissettiğimiz memnuniyet, olumlu duygular ve kendimize dair inancımız, dış özgüven ise dışarıya kendimiz hakkında verdiğimiz görüntü ve insanlarla olan iletişimlerimizde farklı duygularımızı ifade edebilme becerimizle ilgilidir. Eğer iç ve dış özgüveni dengeleyemezsek sağlıksız bir iletişim kurarız ki bu da bizim ilişkilerimizi olumsuz bir yönde etkiler.

Özgüven konusunda temel nokta bizi harekete geçiren bu gücün ne kadar sağlıklı ve gerçekten ne kadar olumlu ve pozitif olduğudur. Çünkü özgüvenin temelinde insanın pozitif olma duygusu yatar. Eğer bir durumla ilgili negatif düşünceleriniz ne kadar fazlaysa o durumla ilgili iş yapma kapasiteniz de o oranda azalacaktır. Kısacası o işi yapmak istemeyeceksiniz ya da mecbur olduğunuz için yapacaksınız. Bu da sizin o işten alacağınız verimi ve başarıyı haliyle düşürecek.

     Özgüveninizi  Geliştirmenin Yolları…

 • Kendini tanımak:Kendilerini tanıyan insanlar kendi güçlü ve güçsüz yönlerini iyi bilirler. Bir topluluğa girdiklerinde kendilerini ifade ederken kendi potansiyellerinin farkında olarak harekete geçerler.
 • Kişisel değerlendirme yapmak: Kendimizi objektif olarak değerlendirirek, güçlü yanlarımızı ve geliştirilmesi gereken yanlarını fark edebilir ve bu yolla kendimizi tanıyan bireyler olma yolunda adım atabiliriz. Bu durum bizim daha güçlü hissetmemizi sağlar.
 • İç konuşma yapmak: Bireyin kendisini iç konuşmalar yaparak, zorluklarla mücadele ederken motive edebilmesi gerekir. Önemli olan mutlak başarı sağlamak değil, başarılı olabilmek adına adım atabilmek ve ‘’ Elimden geleni yaptım.’’ diyebilmektir.
 • Kendini sevmek:İnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal hem de fiziksel olarak kendilerini güvende hissederler ve kendileriyle barışık yaşarlar.
 • Risk almak: Yeni fırsatlarla karşılaşabilmek ve kendimizi keşfedebilmek; sınırlılık ve yeterliliklerimizi görebilmek için her yeni deneyime yeni bir öğrenme fırsatı olarak bakabilmek önemlidir. Aksi takdirde, her fırsat açılmamış bir kutu olarak içimizde kalacak; dolayısıyla doğrudan başarısızlıkla sonuçlanıp, kişisel gelişimimizi engelleyecektir.
 • Hedef Koymak: Bireyin başarı sağlayabilmesi için ‘’gerçekçi hedefler’’ koyabilmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına planlı bir biçimde çalışması gerekir.
 • Pozitif Düşünmek:Pozitif düşünce özgüveni harekete geçirmeye zorlayan belki de en önemli etkenlerden biridir Olumsuz bir düşünceyle herhangi bir başarı elde etmek çok güç. Bu bizi ancak karamsarlığa götürür. O yüzden kendimizi pozitif düşünmeye alıştırmamız ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz bize hayatımızda çok şeyler kazandıracaktır.
 • İyi bir iletişim:Sağlıklı bir iletişim yeteneğimiz olması bizlerin çevremizde sevilen saygı duyulan güvenilen insanlar olmamızı sağlar. Çevremizde olumlu bir imaja sahip olduğumuzda kendimize güvenimiz artacaktır.
 • İyi bir ifade yeteneği:Toplum içinde konuşmak için bol bol okumamız konuşma tekrarları yapmamız ve hatta zaman zaman iyi birer hatip olabilmek için evde çalışmamız ve sonucunda da konuşma yeteneğimizi artırmamız bize topluluk içinde daha çok söz söyleme imkânı tanıyabilir. Bu da bizi yine özgüven konusunda olumlu destekleyebilir.
 • Duyguları kontrol etme:Duyguları ile başa çıkabilen çocuklar beklenmedik davranışlar sergilemezler. Korkuları ve endişeleri ile başa çıkabilirler. Mutsuzluklarının kendilerini sürekli engellemesine izin vermedikleri için sıkıntılı dönemlerini kısa sürede atlatabilirler. Anlaşmazlık olduğunda kendilerini iyi savunurlar. Kıskançlık, öfke gibi doğal olan duyguları yaşadıklarında suçluluğa kapılmazlar. İlişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk ararlar ve kimseye körü körüne kapılmazlar.

 Anne Babalar Çocuklarını Özgüvenli Yetiştirmek İçin Neler Yapabilir?

 Çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmeli ve çocuğun düşüncelerini özgür bir biçimde ifade edeceği ortamlar yaratmaları,

 • Çocuğun fikir ve önerilerine küçümsemeden, önem vererek dinlemeli,
 • Çocuğun güçlü olduğu yanlarını ortaya koymasına izin verilmeli,
 • Ev içinde ve dışında başarabileceği sorumluluklar verilmeli,(Sofrayı kurma, telefon faturasını yatırma, ufak tefek alışveriş yapma… vb.)
 • Sorumluluklarını yerine getirirken çocuk takdir edilmeli,
 • Verilen bir sorumluluğu yerine getiren çocuğa çok fazla müdahale edilmeli,
 • Çocuğun hata yapmasına ve doğruyu keşfetmesine müsaade edilmeli,
 • Çocuğa yönelik yorumlarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı,
 • Kendisini tanıması için sosyal etkinliklere (Resim, tiyatro, spor…vb.) yönlendirilmeli,
 • Çocuğu akranları ile karşılaştırmaktan kaçınılmalı,
 • Çocuğun gerçekçi hedefler koyabilmesi adına gerekli seçenekleri, olasılıkları çocuğa aktarmalı,
 • Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak kendileri adına olumlu şeyler söylemeleri için cesaretlendirilmeli,
 • Önyargılarından arınması konusunda çocuğa yardımcı olmalı,
 • Çocuğu farklılıklara saygı konusunda bilinçlendirmeli,
 • Düşüncelerindeki abartılı ifadelerin daha doğru ifadelere yöneltilmesine yardımcı olunmalı, ( Sınavdaki tüm sorular zordu yerine sınavda seçici sorular vardı.. vb)
 • Beden dilinin öneminin üzerinde durulması.
 • Değişik yaş gruplarındaki insanların bulunduğu ortamlara girmesine fırsat yaratılmalı,
 • Pozitif düşüncelerin paylaşılarak olumlu düşünme yeteneğinin geliştirilmesi.