0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kasım, 2019

Kasım, 2019

Başarıda Planlı Çalışma, Akılda Tutma ve Kolay Öğrenme Teknikleri

Başarılı olmak için çok çalışmak tek başına yeterli olmayabilir. Çok çalıştıkları halde, etkili ders çalışma yöntemlerini kullanmamaları nedeniyle istediği sonuca ulaşamayan pek çok öğrenci vardır. Bu nedenle, öğrencilerin çalışırken etkili öğrenme konusunda bazı temel ilke ve yöntemler hakkında bilgi edinmeleri, başarıyı artırmada yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, etkili öğrenme yöntemleri konusunda öğrencilerimizi ve velilerimizi kısaca bilgilendirmektir.

 • Nasıl öğreniyoruz
 • Hafıza ve tekrarlama
 • Nasıl ders çalışılmalı
 • Çalışma mekânın oluşturulması
 • Ders çalışma planı yapma

ÖĞRENME

 • Öğrenme, bilgiyi;
 • algılama,
 • kaydetme,
 • hatırlama ve
 • kullanma sürecidir.

Öğrenme süreci kişinin aktif olduğu bir süreçtir. Öğrenme, bireyin çabası sonucu gerçekleşir.

NASIL ÖĞRENİYORUZ

 • Bilgiler
 • Duyular
 • Kısa süreli hafıza
 • Düzenli ve aralıklı tekrar
 • Tekrar yapmama
 • Uzun süreli hafıza
 • Sınama
 • UNUTMA
 • ÖĞRENME

Öğrenme sürecinde, duyu organları – kısa süreli hafıza – uzun süreli hafıza arasında sıkı bir ilişki vardır.

Yeni bilgiler (dışarıdan gelen her türlü mesaj) duyu organları yoluyla fark edilir ve kısa süreli hafızaya aktarılır.

Kısa süreli hafızadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise uzun süreli hafızaya saklanmak üzere kaydedilir.

Bu bilgiler belli bir zaman dilimi geçtikten sonra hatırlanabiliyorsa, o bilgilere ilişkin soru sorulduğunda doğru cevap verilebiliyorsa, öğrenme gerçekleşmiş demektir.

Bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur.

HAFIZA VE TEKRARLAMA

Hatırlamayı güçlendirmek için aşağıda belirtilen aralıklarla tekrar yapmak faydalı olur.

 • Aynı gün: Öğrenilenler, aynı gün içinde tekrar edilmelidir.
 • 24 saat sonra: Araştırmalar tekrar edilmeyen bilginin büyük bir kısmının 24 saat sonra unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle, öğrenilen bilgiler, 24 saat sonra kısa bir tekrarla gözden geçirilmelidir.
 • Bir hafta ve bir ay sonra: Küçük bir tekrar, bir hafta ve bir ay sonunda yapılırsa bilgiler uzun süreli hafızaya kaydedilmiş olur.

Düzenli tekrar edilen bilginin 9 hafta sonra %75’lik kısmı hatırlanırken, tekrar yapılmaması durumunda bu bilginin 9 hafta sonra ancak %20’si hatırlanabilmektedir.

NASIL DERS ÇALIŞMALI?

 • Çalışma yerinizi belirleyin.
 • Ne çalışacağınızı planlayın.
 • Çalışma zamanınızı 40-50 dakika ile sınırlayın.
 • 40-50 dakika sonunda kısa süreli molalar verin.
 • Bütün-parça-bütün düzeniyle çalışın.

50 dakikayı aşan çalışmalarda genellikle algılama gücü azalır; hatırlama oranı hızla düşer.

ÇALIŞMA MEKÂNININ OLUŞTURULMASI

 • Çalışma davranışını etkileyen çevresel faktörleri kontrol altına almak, çalışma isteğini artırmak ve konsantrasyonu sağlamak için önemlidir.
 • Ders çalışılan mekanda başka bir işle uğraşmamak, o mekanın beyin tarafından sadece çalışmak için kodlanmasını sağlar. Bu durum çalışmaya yoğunlaşmayı artırır.
 • Mümkün olduğu kadar her gün aynı mekanda çalışmak, ders çalışmayı kolaylaştırır ve dikkati keskinleştirir.

Çalışma mekanın uygun özellikler taşıması, konsantrasyonu sağlayan etmenlerin başında gelir.

DERS ÇALIŞMAYA UYGUN ÇALIŞMA MEKANIN ÖZELLİKLERİ

 • Sık sık havalandırılan temiz bir mekan
 • Ne çok sıcak ne de soğuk
 • Uygun boyutlarda çalışma masası
 • Çalışma sandalyesi ne çok rahat ne de rahatsız edici sertlikte
 • Telefon, televizyon, gürültü ve benzerlerinden uzak

NEYİN NE ZAMAN ÇALIŞILACAĞININ PLANLANMASI (PROGRAM YAPMAK)

Önceden hazırlanan program aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Zamanın etkili şekilde kullanılması
 • Neye, nereden başlanacağına karar verilmesi
 • Ne zaman dinlenip ne zaman çalışılacağının planlanması
 • Güven ve motivasyonun artması

Çalışma programından, tekrarı içeren, etkili çalışmayı sağlayan ve kişiye özgü hazırlanmış bir program kastedilmektedir. Sadece belirli saatlerde dersin başına oturma, belirli saatlerde mola verme üzerine kurulmuş bir çizelge, uygun bir ders çalışma programı anlamına gelmez.

ÇALIŞMA PLANI HAZIRLAMADA ANA İLKELER

 • İlgilerinizi, yeteneklerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun.
 • Derslerle sosyal etkinlikler arasında mantıklı bir denge kurun.
 • Kendinize mutlaka her hafta serbest zaman ayırın.
 • Planlarınızı geniş kapsamlı küçük aşamalar şeklinde yapın.
 • Mümkün olduğu ölçüde günün aynı saatlerini ders çalışmaya ayırın.
 • Uyku ihtiyacınızı ihmal etmeyin.
 • Planlarınızı objektif olarak değerlendirmeye çalışın.
 • Plana uyma konusunda kararlı davranmaya çalışın.
 • İhtiyaç duyduğunuz takdirde, planlarınızı güncelleyin.