0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Finans Koordinatörlüğü

Finans Koordinatörlüğü

Finans Koordinatörlüğü

Okulun gelir ve giderler yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygulama ve denetimini yapar. Birim personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır. Okulun finansal işlemleri ile ilgili iyileştirme önerilerini kuruculara sunar.

Ali Kemal BEKTAŞ
Muhasebe Sorumlusu

 

Esmanur AVCI
Muhasebe Sorumlusu