0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yardımcı Hizmetler

Yardımcı Hizmetler

Yardımcı Hizmetler

Birim, okulun bahçesinin, bütün departmanlarının ve müştemilatının temizlik, tertip ve düzeninden sorumludur. Birim görevlileri kendilerine verilen görev alanlarında görev tanımlarına  uygun olarak işlevlerini yerine getirirler. Departman sorumlularının ve yöneticilerin verdikleri emirler doğrultusunda hareket ederler.