Deniz Harp Okulu Komutanlığınca düzenlenen Bahriyeliler Haftası etkinliklerine 20 öğrenci ile katıldık. Tarih dersi öğretmeni Engin ÖZTÜRK rehberliğinde 12 Mayıs 2016 tarihinde yapılan gezide öğrencilerimiz Bahriyeliler Haftası kapsamında yapılan etkinlikte Denizcilik sektöründe değişik kurumlardan değişik öğrenci ve denizcileri tanımanın yanında Deniz Harp Okulu’nun imkan ve şartlarını da yerinde görme fırsatı buldular. Deniz Harp Okulunu ne kadar beğendikleri gözlerinden çok rahat anlaşılabiliyordu.

Netice olarak öğrencilerimiz mesleki kültür ve bilgilerine çok olumlu katkılar yaptığına inandığımız bu etkinliği daha geride bırakmış olarak okula döndüler. Etkinlik süresince öğrencilerimizin disiplinli davranışları, üniformalarını gerektiği gibi giyme konusunda benzer okul öğrencilerinden ayrı tutulmaları ve bunun bazı tecrübeli denizciler tarafından açıklıkla ifade edilmesi bizleri gururlandırdı. Bize bu imkanı sunan Deniz Harp Okulu Komutanlığına teşekkür ediyoruz.