0 216 390 64 77
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim
Okulumuzun, okul kamuoyu, eğitim çevreleri ve genel kamuoyu nezdinde olumlu bir imaja sahip olması, bütün kesimlerin anlayış ve sempatisini kazanması, öğrenci veli, öğretmen, yönetici, kurcu, tedarikçiler, çeşitli gruplar ile kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması, halkla ilişkiler biriminin temel görevleri arasındadır.